Hnutie NOVA dnes podalo na Úrad pre verejné obstarávanie podnet na preskúmanie zákazky na odťahovú službu v bratislavskom Starom Meste. Ide o súťaž, ktorej výsledkom je zmluva na takmer 1,5 milióna eur medzi mestskou časťou a spoločnosťou Car Towing a.s.  - jediným účastníkom tendra. "Zákon bol porušený najmenej v dvoch bodoch" - tvrdí podpredseda hnutia Gábor Grendel.

1. Výzva na účast v elektronickej aukcii bola účastníkovi súťaže odoslaná v sobotu 14.12.2013 a samotná súťaž prebehla v pondelok 16.12.2013. Zákon o verejnom obstarávaní v §43 ods. 9 uvádza:"Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii."

2. Podľa §46 zákona o verejnom obstarávaní "Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil". Obstarávateľ takéto odôvodnenie nezverejnil.

"Zákon o verejnom obstarávaní bol evidentne porušený. O tom niet pochýb. Otázne je len, či úmyselne. Doterajšie správanie vedenia mestskej časti naznačuje, že to nemusela byť náhoda" - dodal Grendel.