Vzdialiť výherné automaty od škôl je cieľom pozeňujúceho návrhu poslancov hnutia Nová väčšina Jany Žitňanskej a Daniela Lipšica k zákonu o hazardných hrách. Súčasné znenie zákona totiž umožňuje prevádzkovať herne v blízkosti škôl, čo Nová väčšina považuje za neprípustné. Na prevádzkovanie výherných automatov v herni by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá ako na prevádzkovanie výherných automatov mimo herní. Pozmeňujúcim návrhom preto poslanci Jana Žitňanská a Daniel Lipšic navrhujú zakázať prevádzkovanie herní vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže.
 
"Peniaze, ktoré získa štát z hazardu, sú príliš drahé. Zodpovedný štát by sa ich mal dokázať zriecť tak ako sa ich dokázali zriecť obce, ktoré hazard zakázali" - zdôvodnila pozmeňujúci návrh podpredsedníčka Novej väčšiny Jana Žitňanská. "Ak to štát nedokáže, mal by chrániť aspoň deti" - dodala.
 
Na problém upozornili Novú väčšinu viacerí rodičia. Prax totiž ukázala negatívny vplyv na deti, ktoré denne chodia okolo takýchto prevádzok v blízkosti škôl. Národná rada práve dnes rozhodne o novele zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva financií SR.