Lídri Novej väčšiny sa opäť stretli so svojimi sympatizantmi. V trnavskom hoteli IMPIQ (17.októbra 2012) hovorili o týchto témach do svojho programu:
  • Politický model voľby sudcov a prokurátorov
  • Zvyšovanie platov zamestnancov rezortu školstva
  •  Aktuálne problémy Eurozóny a druhého dôchodkového piliera
  • Podpora sektoru MSP na Slovensku jedno euro/ dve eurá