Slovenské zdravotníctvo zaostáva. Napriek tomu, že verejným diskusiám už dlhé roky dominuje téma financovania zdravotníctva, domnievam sa, že hlavným a skutočným problémom v slovenskom zdravotníctve je kvalita služieb pre pacienta.

Zvýšiť kvalitu služieb pre pacienta je možné len s pomocou zdravotníkov. Doterajšie reformy sa zakladali na všelijakých samozvaných expertoch a podnikateľoch. Zdravotníkov nielenže obchádzali ale postupne sa obrátili proti nim a začali ich znevažovať. Toto treba zmeniť, lebo zdravotníctvo bez spokojných zdravotníkov nebude nikdy fungovať.

Nedávno som predstavil komplexný program pre reformu zdravotníctva (link tu). Jedným z jeho základných pilierov je posilnenie postavenie zdravotníkov a zlepšenie podmienok pre ich prácu.

Čo bude náš program znamenať pre zdravotníkov?

Lepšie podmienky a mzdy v nemocniciach
Štátne nemocnice nefungujú dobre. Budeme presadzovať reformu štátnych nemocníc, ktorá bude znamenať profesionálne riadenie, prehľadné hospodárenia a novú kultúru zameranú na spokojnosť pacienta. Takisto podporíme financie na modernizáciu nemocníc. Lepšie hospodárenie a viac financií umožnia zmodernizovať nemocnie, izby pre pacientov aj pracovné priestory. Bude možné investovať do lepšej liečby a príjemnejšieho prostredia. Menej plytvania bude znamenať vyššie mzdy. Hodnotenie podľa spokojnosti pacientov a výsledkov liečby zase zavedie odmeny podľa výsledkov.

Zdravotníci nielen v nemocniciach sú preťažení, mnohí trpia syndrómom vyhorenia. Nova bude presadzovať zmenšenie normalizáciu pracovnej záťaže pri zachovaní adekvátneho odmeňovania. Zrušíme zbytočnú administratívu, príjmeme adekvátne počty personálu a presadíme maximálne 12 hodinové služby. Navyše profesionalizácia manažmentov bude znamenať aj iný prístup k zamestnancom a ich problémom. V neposlednom rade aj preto, že v správnej rade nemocnice budú mať zdravotníci svoje zastúpenie

Lepšie rokovacie podmienky voči poisťovniam
Súčasný systém verejného zdravotného poistenia je skostnatený a neodráža individuálne potreby a očakávania pacientov. Nadmerná regulácia systému vedie k zaostávaniu v oblasti kvality ponúkaných zdravotných služieb. Výsledkom je nespokojnosť pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vysoká miera korupcie.

Nova bude presadzovať reformu verejného zdravotného poistenia. Navrhneme tri typy poistných plánov: základný, štandardný a nadštandardný. Pacient si bude môcť vybrať poistný plán aj poisťovňu. Poisťovne budú môcť ponúkať rôzne poistné plány a súťažiť s cenou. Nova bude presadzovať definíciu nároku cestou Katalógu zdravotných výkonov a DRG. V oblasti regulácie zrušíme UDZS a vytvoríme nový inšitút Národnej zdravotnej služby, ktorý bude zahŕňať aj oddelenie arbitráže pre spory s poisťovňami.

Naša reforma bude znamenať vytvorenie konkurenčného prostredia v oblasti zdravotného poistenia. V takomto systéme už nebude môcť jedna alebo dve poisťovne diktovať svoje podmienky poskytovateľom a bude sa musieť začať správať trhovejšie. Pre poskytovateľov to bude znamenať zásadné zlepšenie rokovacej pozície. Problémy ako jednostranné rozhodnutia poisťovní, neistota v zmluvných vzťahoch, nepreplácanie nadlimitov, šikana pri revíziách sa stanú minulosťou. Ďalším pozitívnym dôsledkom tejto reformy bude zavedenie nadštandardných poistných plánov. Nadštandardné poistky prinesú do systému dodatočné prostriedky, ktoré bude môcť využiť na nadštandardné služby, vyššiu kvalitu a následne aj na investície. Spokojnejší budú pacienti aj poskytovatelia.

Zastavenie šikanovania a dehonestácie
Odkedy začali v zdravotníctve pôsobiť podnikateľské skupiny, stupňujú sa opatrenia zamerané proti zdravotníkom. Nova bude presadzovať zrušenie všetkých zákonov, ktoré boli prijaté iba proti zdravotníkom. Budeme presadzovať zrušenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ustanovení o nútenej práci a kriminalizácii zdravotníkov, zrušíme povinnosť nahlasovať nepeňažné príjmy každého štvrťroka aj zverejňovanie údajov o zdravotníkoch na internete. Postavíme sa proti snahám o verejnú dehonestáciu zdravotníkov a nepodporíme žiadnu legislatívu, ktorá by sa opäť pokúšala zdravotníkov poškodzovať.

Celý blog nájdete tu: https://dennikn.sk/blog/pre-zdravotnikov/