Nedávno som predstavil môj program pre lepšie zdravotníctvo (link tu), ktorý sa stal základom programu koalície OĽANO-NOVA do volieb 2016.

Pacienta nemusí zaujímať akými technickými opatreniami sa dosiahne zlepšenie, pacienta zaujíma výsledok.

Čo bude znamenať môj program pre Vás ako pacienta?

1) Lepšie nemocnice

Štátne nemocnice nefungujú dobre. Môj program znamená modernejšie nemocnice s príjemnejším prostredím pre pacienta, lepšiu liečbu aj lepší prístup personálu. Keď niekto vážne ochorie, bude sa môcť v nemocnici spoľahnúť, že sa oňho dobre postarajú.

Na to aby sme to dosiahli budeme presadzovať reformu správy štátnych nemocníc. Tá musí zahŕňať profesionálne riadenie, prehľadné hospodárenia a novú kultúru zameranú na spokojnosť pacienta. Podporím zavedenie nezávislého hodnotenie spokojnosti pacientov v nemocniciach. Podľa výsledkov liečby a spokojnosti pacientov budú hodnotení a odmeňovaní riaditelia aj zdravotníci. Navyše podporím dostatočné financie na modernizáciu nemocníc z verejných zdrojov.

2) Lepšie ambulancie

U lekárov sa dnes dlho čaká a aj tak často len prepošlú pacienta k inému. Všeobecný lekár by mal byť základ dobrej starostlivosti pre pacienta. Mám pripravené opatrenia na zvýšenie počtu všeobecných lekárov, zmenu ich motivácie, ich lepšie financovanie aj vzdelávanie a zvýšenie ich kompetencií. Zavedieme elektronické zdravotníctvo, čím ušetríme kopec času lekára na administratívu. Výsledkom bude viac a lepších všeobecných lekárov, ktorí dokážu úspešne vyriešiť väčšinu bežných problémov pacienta na jednom mieste. Tým sa odbremenia špecialisti a keď bude skutočne treba konzultovať špecialistu budú krátke termíny na objednanie a špecialista sa bude mať čas pacientovi venovať.

3) Možnosť liečby v krajinách Európskej únie

Liečba v zahraničí nie je na Slovenku bežne dostupná, podlieha totiž komplikovanému schvaľovaniu poisťovne. Máme pripravený zákon, ktorý liečbu v krajinách EU umožní bez zbytočnej byrokracie. Stačí ak vyšetrenie alebo liečbu odporučí jeho ošetrujúci lekár, pacient sa objedná k lekárovi v zahraničí a poisťovňa bude povinná starostlivosť preplatiť do výšky obvyklej úhrady na Slovensku. Rozdiel si zaplatí pacient sám. Napríklad v Čechách je známy špecialista alebo v Rakúsku sa vôbec nečaká. Pacient sa rozhodne.

4) Lepšiu starostlivosť o bezvládnych

Súčasný stav dlhodobej zdravotnej starostlivosti o chronicky bezvládnych pacientov je žalostný. Máme pripravené opatrenia na podporu domácej aj inštitucionálnej starostlivosti. Keďže starostlivosť niečo stojí, zavedieme možnosť ošetrovateľského pripoistenia a možnosť reverznej hypotéky. Keď nastane stav, že pacient vážne ochorie a stane sa dočasne alebo trvalo odkázaný na opateru, bude k dispozícii pomoc. Bude si možné objednať profesionálne ošetrovateľské aj opatrovateľské služby, ktorých bude dostatok a pacient bude klientom. Za základne služby nebude pacient platiť, uhradí ich zdravotná poisťovňa a sociálne úrady. Ak by si stav pacienta vyžiadal neustálu opateru a túto by nebolo možné poskytnúť doma, budú k dispozícii domovy s kvalitnou ošetrovateľskou aj opatrovateľskou starostlivosti. Služby bude opäť uhrádzať poisťovňa a štát.

5) Elektronickú kartička poistenca a osobný účet 

Informatizácia zdravotníctva priniesla v mnohých krajinách oveľa lepšie služby. U nás sa s ňou ani len nezačalo. Zavedieme elektronickú kartičku a osobný účet pre každého poistenca. Kartička bude mať heslo, aby nemohla byť zneužitá. Ak s tým budete súhlasiť, na kartičku bude môcť Váš lekár nahrať rôzne zdravotné záznamy, ako sú výsledky vyšetrení, lieky ktoré užívate a podobne. Pomocou tejto kartičky tak môžu mať rôzni lekári ihneď k dispozícii potrebné údaje. Pomocou kartičky si budete môcť vyberať lieky, nebude treba recepty. Takisto sa s kartičkou a svojim heslom budete môcť prihlásiť na svoj osobný účet na internete. Tam bude k dispozícii prehľad zdravotných výkonov ako aj tie zdravotné údaje, s ktorých nahratím na osobný účet ste sami súhlasili.

6) Podporu prevencie chorôb

Prevencia je lepšia ako liečba. To vie každý. Máme pripravených veľa opatrení, ktoré zvýšia ochranu zdravia aj prevenciu chorôb. Podporíme lepšiu kontrolu zdravých potravín, preventívne programy na predchádzanie rakoviny, projekty na odvykanie od fajčenia, ale aj výstavbu bezpečných ihrísk a športovísk. Toto všetko budú nové úlohy Úradu preventívneho zdravotníctva. Vo svete prevencia funguje, ľudia žijú dlhšie a zdravšie. S trochou odhodlania to bude fungovať aj u nás.

Záver

Chcete lepšie zdravotníctvo? Ak áno dúfam, že ma podporíte. Budem pracovať pre Vás a nie pre obchodníkov.

https://dennikn.sk/blog/pre-pacientov