Hnutie NOVA vyzýva podporovateľov a odporcov referenda, aby ostatné dva týždne využili na kultivovanú diskusiu, kde by viac zaznievali vecné argumenty a menej osobné útoky a urážky. Zhodli sa na tom delegáti snemu v Trnave. "NOVA od svojho vzniku presadzuje používanie referenda ako významného nástroja priamej demokracie , ktorým sa občania priamo podieľajú na výkone moci. Z tohto dôvodu odporúča svojim členom a sympatizantom, aby sa zúčastnili nastávajúceho referenda o rodine" - znie text uznesenia, ktorí schválili na dnešnom rokovaní.

Na návrh predsedu Daniela Lipšica zvolili delegáti prešovskú krajskú predsedníčku Vieru Leščákovú za podpredsedníčku hnutia (ďalšími podpredsedami sú Gábor Grendel, Marcel Klimek a Jana Žitňanská), ktorá bude mať vo vedení na starosti regionálnu politiku a oblasť školstva.

Na záver snemu schválili delegáti vyhlásenie k budúcoročným parlamentným voľbám v tomto znení:

NOVA je od svojho vzniku hnutím zmeny. Slovensko totiž zmenu potrebuje stále viac. Zmenu, ktorá vráti skutočnú moc rozhodovať o dôležitých verejných otázkach do rúk voličov. Sme a budeme hnutím, ktoré má schopnosti aj odvahu postaviť sa skupine vplyvných oligarchov, ktorá dnes v zákulisí zhromažďuje čoraz väčšiu moc, usiluje sa o svoju beztrestnosť a koristí čoraz bezohľadnejšie.

Odvaha, odborné zázemie, kvalitný program a kvalitní ľudia v regiónoch na celom Slovensku - to je naša ponuka pre nasledujúci rok a pre blížiace sa parlamentné voľby.

Budeme hľadať cestu k spolupráci všetkých odvážnych a statočných verejne aktívnych ľudí, s ktorými zdieľame potrebu zmeny fungovania našej krajiny, pre čo najväčšie využitie tohto ľudského a odborného potenciálu. Slovensko potrebuje zmenu ako soľ. Sme presvedčení, že táto zmena sa blíži a vyzývame každého, aby podľa svojich možností prispel svojim úsilím k jej uskutočneniu.