Slovensko má na to, aby sa zmenilo na ekonomicky úspešnú krajinu. Na takú krajinu, z ktorej úspechu budú môcť benefitovať všetci slušní ľudia a nielen úzka skupinka „vybraných“. Tak ako je to v Nemecku. Existujú procesy, postupy, systémy a štandardy, ktorých uplatňovaním sa dá dosiahnuť úspech. Nie je to jeden krok, je to celý štandard.

Zavedenie nemeckého štandardu v špeciálnych ekonomických zónach na Slovensku, cez tisícikrát overený manažment zmeny prostredníctvom „rýchlych výhier“, je však skutočne možné. A nielen to. Predstavuje pre slovenskú ekonomiku žiaduce východisko z patovej situácie po tom, čo sa ocitla za bodom zlomu. Východisko, ktoré je na dosah.

Čítajte viac>>