Týždenník Plus7dní sa vo svojom aktuálnom čísle venuje kauze nákupu odpočúvacieho systému. Článok s názvom Haraburda za milióny? od A. Lučaiovej sa snaží navodiť dojem, že celý nákup bol nevýhodný a text de facto kopíruje vyfabulované trestné oznámenie, na základe ktorého začala polícia prípad vyšetrovať. Autorka v článku zamlčiava fakt, že dodávateľ systému predložil najlacnejšiu ponuku, bol vybratý na základe súťaže viacerých uchádzačov a že o výbere rozhodla komisia zložená z predstaviteľov vtedajšej koalície, opozície a ministerstva vnútra, vrátane jeho odborných útvarov, ktoré vypracovali technickú špecifikáciu nového, moderného systému, ktorý na rozdiel od pôvodného systému z 90-tych rokov minulého storočia dokáže zmonitorovať aj MMS-ky či rôzne dátové komunikácie. 

Za mimoriadne nekorektné považujeme posledný odsek článku, v ktorom autorka konštatuje: "S otázkami ohľadom prípadu sme oslovili aj politickú stranu NOVA, ale do uzávierky čísla sa nevyjadrila." Na Tlačové oddelenie hnutia NOVA boli doručené otázky A. Lučaiovej 8.9.2014 (v pondelok) o 9:23 hod. s poznámkou, že uzávierka textu je o 12. hodine. Keďže ide o prípad obsahujúci utajované skutočnosti, Tlačové oddelenie hnutia NOVA požiadalo redaktorku A. Lučiovú o strpenie s ubezpečením, že v popoludňajších hodinách odpoveď dostane a krátko po 14:00 hod. sa tak aj stalo. Zo strany týždenníka Plus7dní nikdy nebol problém s rovnakým postupom, ak si hnutie vyžiadalo primeraný čas na pripravenie odpovede. Keďže celý článok je vedený v duchu jednostranného pohľadu, ktorý kopíruje vyfabulované trestné oznámenie, domnievame sa, že zo strany autorky nešlo o snahu objektívne informovať čitateľov.

Veríme, že tento prístup nesúvisí s vyšetrovaním korupčného prípadu na ministerstve práce z éry, keď rezort vnútra riadil Daniel Lipšic a pri ktorom sa v súvislosti s neprimeraným ovplyvňovaním štátnych úradníkov zo strany jednej finančnej skupiny vyskytlo aj meno A. Lučaiovej.