Vyhlásenie
Národnej rady Slovenskej republiky
 
Národná rada Slovenskej republiky
 
v súvislosti s riešením migračnej krízy, ktorej čelí Európska únia
 
žiada
 
predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a vládu Slovenskej republiky
 
 1. Dôsledne odlišovať utečencov a ekonomických migrantov.
 
 1. Trvať na odmietavom stanovisku k obligatórnym kvótam, ktoré sú v rozpore s princípmi solidarity a subsidiarity, na ktorých je vybudovaná Európska únia (Lisabonská zmluva).
 
 1. Utečencom, ktorí utekajú zo svojich krajín v obave pred prenasledovaním a vojnou, poskytnúť pomoc, a to na dobrovoľnej báze, avšak s vedomím našej morálnej povinnosti poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí opustili svoje domovy z obavy o svoj život a životy svojich najbližších.
 
 1. Bez zbytočného odkladu ponúknuť pomoc utečencom – konkrétne rodinám, ženám a deťom, ktoré pochádzajú z ohrozených náboženských skupín zo Sýrie a z Iraku, a to v spolupráci s neziskovými organizáciami a cirkvami.
 
 1. Predložiť návrh novely zákona o azyle (zákon č. 480/2002 Z. z.), ktorý by umožňoval odňatie azylu v prípade spáchania úmyselného trestného činu.
 
 1. V konaní o azyle dôsledne preverovať žiadateľov o azyl tak, aby sa minimalizovali hrozby pre bezpečnosť Slovenskej republiky (Guantanamo).
 
 1. Na rokovaní Európskej rady a Rady ministrov Európskej únie:
  1. iniciovať spustenie hodnotiaceho mechanizmu voči krajinám, ktoré dlhodobo porušujú Schengenské pravidlá ochrany vonkajších hraníc,
  2. trvať na vytvorení konkrétneho a efektívneho mechanizmu návratu a readmisie všetkých ekonomických migrantov do ich domovských štátov,
  3. navrhnúť vyhlásenie Európskej rady, ktoré vyšle jednoznačný signál, že všetci súčasní a budúci ekonomickí migranti budú bez odkladu repatriovaní naspäť do domovských štátov, aby sa tak zabránilo motivácii ďalších migračných vĺn.
 
 1. Schváliť humanitárnu pomoc vo výške 54 miliónov EUR Turecku, Jordánsku a Libanonu, kde sa nachádza najväčšie množstvo utečencov.