V tejto krajine často vládnu široké lakte a úzky charakter. Nevyhrávajú nápady najschopnejších, ale svojvôla najmocnejších. Za peniaze môže každý kúpiť všetko. Aj pravdu. Do tváre spravodlivosti sa vysmievajú arogantní mafiáni, oligarchovia a gorily, kým slušní občania sa márne domáhajú práva a férovosti. Ústava a zákony im sľubujú rovnosť pred zákonom, no oni vidia len ich ohýbanie a právo silnejšieho.

Väčšina ľudí na Slovensku sa snaží žiť poctivo, úsporne a prezieravo. Tvrdo pracujú, platia dane, vychovávajú svoje deti. Namiesto kvalitných verejných služieb a fungujúcich a ústretových úradov však vidia len všadeprítomné rozkrádanie a plytvanie, svojvôľu a šikanovanie od úradov, narastajúcu byrokraciu a postupný spoločenský úpadok.

Slušní ľudia sú nespokojní a sklamaní, ale ešte nerezignovali. Majú obavy z budúcnosti, ale nie strach. Práve stretnutia s takýmito ľuďmi nás presvedčili o tom, že by sme sa mali pokúsiť  priniesť zmenu.

Štafetu musí prebrať ďalšia generácia a s ňou musí prísť aj jej autentický sen o budúcnosti Slovenska. Sen o spravodlivom a hrdom Slovensku, kde budú môcť všetci občania v slobode hľadať šťastie, byť zodpovední za seba a svoje okolie bez toho, aby im štát hádzal polená pod nohy. A kde budú môcť reálne rozhodovať o tom, ako bude ich – naša – krajina vyzerať a fungovať

Veríme ľuďom. Veríme, že tých slušných je väčšina. Chceme týchto ľudí spojiť a vytvoriť novú väčšinu. Preto sme sa rozhodli založiť politické hnutie a pozývame k spolupráci všetkých slušných ľudí bez ohľadu na národnosť, náboženské či politické presvedčenie. Ako raz povedala Matka Tereza, „Boh od nás nežiada, aby sme uspeli. Žiada, aby sme sa o to aspoň pokúsili“.

 

Nová politika

Za posledných dvadsať rokov sa ukázalo, že ľudia na Slovensku vedia o sebe a svojich peniazoch rozhodovať lepšie ako politické, ekonomické a justičné elity v zákulisí.

Viac informácií
 

Nová ekonomika

Bohatstvo krajiny nevytvára vláda, ale my, slobodní občania. Iba naša aktivita môže vytvoriť zdroje na zabezpečenie nás a našich rodín. Iba my môžeme vytvoriť hodnoty, z ktorých vláda môže zabezpečovať našu obranu, bezpečnosť a vládu zákona.

Viac informácií
 

Nové verejné služby

Budúcnosť Slovenska závisí od vzdelania našich detí. Učiteľské povolanie musí byť dostatočne ohodnotené a atraktívne pre najlepších. Preto chceme v priebehu štyroch rokov platy učiteľov zvýšiť o 50 percent oproti ich dnešnej úrovni. Chceme tiež zbaviť učiteľov nezmyselnej byrokracie a obmedzení, aby mohli svoju energiu venovať zlepšovaniu vzdelávania našich detí.

Viac informácií
 

Nová morálka

Chceme, aby na Slovensku mali navrch slušní a poctiví ľudia. Budeme podporovať takých ľudí, ktorých čestnosť, pracovitosť, férovosť a súcit môžu nám všetkým slúžiť za vzor.

Viac informácií
 

Volebný program pre voľby do EP

Európsku úniu čakajú v najbližších rokoch významné zmeny. NOVA nepodporuje vznik „Spojených štátov európskych“ a zánik suverenity Slovenska. Počas našej samostatnej dvadsaťjedenročnej histórie sme Európe dokázali, že aj keď sme počtom obyvateľov menší štát, naše odhodlanie na sebe pracovať je veľké a vieme si Slovensko spravovať sami.

Viac informácií
 

Otvorená samospráva

Každý kandidát NOVA do volenej funkcie v samospráve (obec, mesto, VÚC) bude presadzovať program Otvorená samospráva, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie verejnej kontroly fungovania samosprávy zo strany občanov.

Viac informácií