Myslím si, že Marián Kotleba nie je problémom Slovenska. Naozaj si myslíme, že ľudia volili Kotlebu preto, že ho chcú za budúceho vodcu slovenského národa? Volili ľudia Kotlebu, lebo od neho chcú, aby zavrel Rómov do rezervácií a prípadne ešte horšie? Som presvedčený, že ozajstným problémom Slovenska je dôvod, pre ktorý ľudia v Banskobystrickom kraji Kotlebu volili. A domnievam sa, že problémom analýz, článkov a diskusií o Kotlebovi je fakt, že sú plné hľadania a odsudzovania zástupných vinníkov a návrhov riešení zástupných problémov.
Myslím si, že ľudia volili Kotlebu kvôli pocitu opustenosti. Veľa ľudí na Slovensku má pocit, že sú opustení, osamotení vo svojich problémoch, vo svojej ťažkej životnej situácii. Ak sa ľudia skúsia obrátiť na štát, čoho sa dovolajú? Platí na Slovensku aspoň základná spravodlivosť? Má človek pocit, že politik, policajt, sudca a úradník myslia aj na neho? Čo si má človek počať, za kým ísť?
Čítajte viac>>