Bratislavskí mestskí poslanci za stranu NOVA budú na najbližšom mestskom zastupiteľstve (12.12. 2013) žiadať vysvetlenie od  primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, prečo nezastavil spoplatnenie parkovísk pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Mesto ako vlastník pozemkov pod parkoviskami  má dostatočné páky na to, aby viedol rovnocenný dialóg s vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava, ako aj so súkromným investorom firmou ZIPP-S tak, aby obraňoval záujmy občanov Bratislavy. Podľa našich zistení medzi mestom a nemocnicou dokonca neexistuje platná nájomná zmluva týkajúca sa pozemkov a napriek tomu bol primátor ticho, keď dochádzalo k budovaniu rámp a tiež k osadeniu stĺpikov, ktoré zamedzujú bezplatnému parkovanie na verejnej komunikácii v okolí.  Túto svoju nečinnosť zrejme teraz kompenzuje vysokou aktivitou mestskej polície, keď sme na obhliadke týchto parkovísk v pondelok 9. decembra v čase o 10:50 narátali osem "papúč" mestskej polície na parkujúcich autách. ,,Toto správanie  považujeme za škandalózne a bude nás zaujímať, prečo primátor Milan Ftáčnik  stojí tak očividne na strane záujmov súkromnej spoločnosti  na úkor obyvateľov  mesta,“ povedala Katarína Augustinič - predsedníčka poslaneckej platformy NOVA