Téma zisku súkromnej zdravotnej poisťovne je znova v popredí a debata o ňom podľa mojej mienky zabúda na niektoré fakty. Rád by som ich pripomenul
Dnešný systém niekoľkých zdravotných poisťovní, ktoré však ponúkajú jeden-jediný produkt (na strane poistenia povinné zdravotné poistenie a na strane starostlivosti bezbrehé všetko pre každého), predstavuje vzácnu zmes spojenia všetkých nevýhod unitárneho i pluralitného systému. Zdravotné poisťovne v ňom fungujú len ako prerozdeľovači vybraného poistného. Nie je to teda poistenie, systém nikoho nemotivuje k šetreniu, ani k lepšiemu menežovaniu pacientov, ani k zvyšovaniu kvality poskytovanej starostlivosti. Naopak konzervuje sa korupčné prostredie a súkromné zdravotné poisťovne dostali možnosť na celom marazme participovať bez významnej pridanej hodnoty.
Čítajte viac: