Výber niektorých daní je v tomto roku horší než vlani. Sklamaním je, že ani po roku neprišli nijaké razantné kroky na nápravu zlého stavu, veľké ryby unikajú a lovia sa len drobné plevelné rybky. Nedávno pán premiér navštívil ministerstvo financií a pochvaľoval si zlepšený stav vo výbere daní. Neviem, aké čísla mu ukázali, no byť na jeho mieste a majúc k dispozícii len oficiálne zverejnené údaje z ministerstva financií, bol by som trocha zdržanlivejší. Vezmime si údaje k 12. marcu, ktorý bol 50. pracovným dňom tohto roka. Celý rok 2013 má 250 pracovných dní, teda 12.3. uplynulo 20% pracovných dní tohto roka a ak vezmeme do úvahy aj nepretržité prevádzky, tak výber daní by mal byť zhruba na 19,5-20% ročného plánu. Čítajte viac>>