Ministerstvu financií sa podarilo v druhom polroku stabilizovať výber kľúčových daní – dane z príjmu právnických osôb (DPPO), DPH a spotrebných daní. Vyzerá to tak, že čísla, ktoré sa naplánovali v štátnom rozpočte, sa v tomto roku podarí naplniť. To je dobrá správa, pretože na jar sa zdalo, že výber daní bude horší než v roku 2012. Najväčší pokrok oproti roku 2012 sa dosiahol pri DPPO, kde sa za prvých desať mesiacov tohto roka vybralo o 227 miliónov eur viac. Tu je vysvetlenie pomerne jasné, zvýšila sa sadzba dane a ekonomika nominálne vzrástla zhruba o 1,6 percenta. Výber DPH sa zvýšil oproti rovnakému obdobiu vlani o 216 miliónov. Rast konečnej spotreby prispel približne 57 miliónmi, a tak zvyšných 159 miliónov eur možno pripísať zlepšenému výberu dane z pridanej hodnoty. Takmer žiadne zlepšenie však nebadať pri spotrebných daniach, kde výber vzrástol len minimálne, o 11 miliónov. V tejto oblasti pravdepodobne nenastal pokrok, ministerstvo ani Finančná správa sa k tejto téme zatiaľ nevyjadrovali.   Čítajte viac>>