Po teroristických útokoch v rokoch 2001 - 2005 a po páde ekonomík vyspelého sveta do ekonomickej krízy sa svet zmenil. Nie je šanca, že by sme sa vrátili do obdobia 90. rokov, keď prevládala nádej a energia, či do prvých rokov tretieho tisícročia, ktoré priniesli nebývalý rast svetovej ekonomiky. Svet sa nevratne zmenil, vznikli nové výzvy, ktorým musíme i my čeliť. Čítajte viac >>