V odborných a politických kruhoch sa začalo debatovať o zmene ústavného Zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zámienka je tzv. predzásobenie sa zdrojmi z finančných trhov na budúce krytie deficitu.
Ide však o návrh meniaci pohľad na celkové zadlženie štátu a najmä zmäkčujúci pravidlá narábania s verejnými, teda našimi, zdrojmi pre politikov. Pretože je to ústavný zákon, na jeho novelizáciu treba najmenej 90 hlasov. Bude zaujímavé sledovať, ako budú politici k návrhu pristupovať. Bude to test ich zodpovednosti voči občanom tohto štátu. Domnievam sa, že návrh zmeny je škodlivý z viacerých pohľadov. Jednotlivé aspekty, čo tento návrh prináša, dobre opísali Michal Horváth, člen Rozpočtovej rady a komentátor František Múčka. Čítajte viac >>