Mladé rodiny s deťmi predstavujú budúcnosť Slovenska. Rodina je základom spoločnosti, a to aká bude nová generácia našich občanov závisí primárne od rodín, kde vyrastajú. Preto snahy každého, kto má starosť o budúcnosť našej krajiny, sa musia týkať mladých rodín, ich materiálnych i duchovných podmienok. My v hnutí Nová väčšina sme presvedčení, že v našej krajine sa pre mladé rodiny nerobí dosť. Preto prichádzame s programom Balíček pre šťastnejšiu rodinu - 5 riešení pre mladú rodinu.
Jedným z riešení je lepšie a dostupnejšie bývanie pre mladé rodiny. Vieme, že dostať sa k vlastnému bývaniu je pre mladé rodiny takmer neriešiteľný problém; pokiaľ nemajú za sebou podporu, napr. rodičov. Lacných obecných nájomných bytov je málo a ani výhľad do budúcnosti nie je priaznivý. Tie rodiny, ktoré potrebujú bývanie, sú tak odkázané na trh s bytmi a domami aj s jeho cenami. Vysoké ceny bývania nútia mladé rodiny, aby sa na dlhé roky zadlžili v komerčnej banke, pričom v prípade nejakých neočakávaných udalostí, môžu o svoje bývanie aj prísť.   Čítajte viac>>