Martin Barto

 

Vzdelanie:
1977 - 1982 ChTF STU v Bratislave, Ing.
1983 - 1989 ChTF STU v Bratislave, CSc.
Zamestnanie:
1983 - 1993 Výskumný pracovník, STU v Bratislave
1993 - 1995 Zástupca riaditeľa analytického odboru, SIS
1995 - 1999 Makroekonomický analytik a neskôr vedúci ekonomického výskumu, ING Barings
1999 - 2001 Generálny riaditeľ Divízie stratégie, Slovenská sporiteľňa
2001 - 2004 Riaditeľ Úseku analýzy trhov a ombudsman, člen senior manažmentu, Slovenská sporiteľňa
2004 - 2005 Člen Bankovej rady NBS
2005 - 2010 Viceguvernér NBS
2010 - Člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie ekonomiky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Jazyky
anglický, ruský, španielsky