Next Future: Ste autorom tzv. Nemeckého štandardu pre Slovensko, ktorý by podľa vás v krátkom čase mohol priniesť pozitívne efekty a rýchle oživenie ekonomiky. Vedeli by ste nám tento koncept v krátkosti predstaviť?
 
Ide o súbor opatrení, sčasti na úrovni celého štátu a sčasti na úrovni vybraných ekonomických zón. Na úrovni SR treba pristúpiť k implementácii tzv. daňového trojlístka, tzn. k výraznému zníženiu dani z príjmov z podnikania a k zavedeniu monopolnej a oligopolnej dane pre vybrané regulované subjekty, ktoré zarábajú v prostredí bez akejkoľvek konkurencie. Tiež k zavedeniu koncesií pre podnikateľov, k zníženiu cien energií, ktoré patria na Slovensku medzi najvyššie v EÚ a k špeciálnym daňovým stimulom v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou. V špeciálnych zónach by zavedenie nemeckého štandardu znamenalo nemeckú justíciu, duálne vzdelávanie (teda prepojenie štúdia s praxou), špeciálnu verejnú správu a centrá podpory pre startupy.
 
Next Future: Znie to zaujímavo, ale aká je podľa vás na Slovensku reálna šanca na zmenu? Vezmime si bežných „obyčajných“ ľudí. Sme vôbec schopní prejaviť sa racionálne a asertívne a pochopiť, že každý musí začať od seba? Nie je to možno otázka generačnej výmeny?
 
Som presvedčený, že záujem ľudí o zavedenie štandardných pravidiel zásadne rastie. Každý očakáva, že tu budú úrady, školy, nemocnice, polícia a súdy riadne fungovať a že každý, kto vo svojej oblasti zlyhá, bude niesť zodpovednosť. Len dnes k tomu elity nie sú ničím motivované. Kedysi som si myslel, že je to otázka generačnej výmeny. Ale nie je to tak. Postupná generačná výmena sa už začala a vidíme, že napr. v justícii  to znamená, že novými sudcami a prokurátormi sa stávajú deti doterajších sudcov a prokurátorov. Generačná výmena teda nie je samonosné riešenie. Som presvedčený, že riešením je nastavenie štandardného systému a mám silnejúci pocit, že bežní voliči začínajú mať dopyt po politikoch, ktorí nie sú zaťažení ani minulosťou, ani vplyvom oligarchov a ktorí budú schopní takéto pravidlá nastaviť.

Celý rozhovor s M. Klimekom nájdete tu: www.nextfuture.sk/osobnost/osobnost/Marcel-Klimek-Ekonomicka-politika-sa-robi-pre-efekt-a-volebnu-podporu
Článok o Nemeckom štandarde pre Slovensko hľadajte tu: www.nextfuture.sk/ekonomika/clanky/Nemecky-standard-pre-Slovensko/