Robert Fico nebuduje na Slovensku žiaden sociálny štát a nevytvára žiadne sociálne istoty. Buduje štát plný sociálne odkázaných ľudí, žijúcich na hranici chudoby a biedy. Dôkazom je aj jeho antisociálny štátny rozpočet na rok 2014, ktorý sociálne zaostávanie Slovenska za Európou ešte viac prehĺbi.
V najbližších týždňoch schváli Národná rada SR rozpočet, ktorý premiér označil za "pokrízový a sociálny". Realita je taká, že nie je ani pokrízový, ani sociálny. Pokrízový nie je preto, že naďalej ráta so 14%-nou nezamestnanosťou, teda vláda priznáva, že oproti súčasnému, krízovému stavu sa v tejto oblasti nič nezmení. A rovnako je to aj s deklarovanou "sociálnosťou". Aby sme ju mohli preskúmať, stačí urobiť 2 jednoduché porovnania:
  • štruktúry navrhovaného rozpočtu 2014 s tohoročným 2013,
  • štruktúry navrhovaného rozpočtu 2014 s priemerom EÚ.
Čítajte viac: