Marcel Klimek

podpredseda

Narodený 17. apríl 1973
Vzdelanie:
1991 - 1996 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.
Zamestnanie:
1997 – 2007 UniCreditBank Slovakia a.s.
(predtým HVB Bank Slovakia a.s., Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.)
Prokurista banky, Riaditeľ oddelenia úverové riziká a iné
2008 - 2010 Immocap Group a.s. – generálny riaditeľ
2010 - 2012 Ministerstvo vnútra SR – vedúci služobného úradu
2012 - Ekonomické poradenstvo
Rodinný stav
ženatý, 2 deti
Jazyky
anglický, nemecký, ruský