Máte doma budúceho prváčika? Tak nebuďte prekvapený, ak v jeho triede bude sedieť 31 detí. Nie maximálne 22, ako to bolo doteraz. Samozrejme, že s jedným, zle zaplateným učiteľom.
 

A na čele nášho školstva si bude stále tróniť ten nekompetentný pán, ktorý zavádza verejnosť a myslí si o nás všetkých, že nedokážeme čítať a rozmýšľať.

28.5.2013 zverejnilo ministerstvo školstva aktualitu: Rezort pripravil novelu školského zákona... „Pri určení maximálneho počtu žiakov v triedach sa vychádzalo z priemernej naplnenosti triedy v krajinách OECD v roku 2010 a v nadväznosti na to ministerstvo navrhuje zvýšiť maximálny počet žiakov na 1. stupni ZŠ na 28 žiakov (doteraz v 1. ročníku 22 žiakov, v 2. - 4. ročníku 25 žiakov) a na 2. stupni ZŠ z 28 na 30 žiakov.“

Čítajte viac>>