Zaujímavé správy  sa v posledných dňoch šírili našimi médiami. Minister Čaplovič zvažoval, či je blbý (a to doslovne - viď rozhovor v denníku Pravda), ZMOS oznámilo, že vlani ušetrilo 82 miliónov a vyšli nové POPky.
To posledné asi širokej čitateľskej verejnosti veľa nevraví, ale na vysvetlenie – POPky, čiže Pedagogicko organizačné pokyny, sú čosi ako biblia na nasledujúci školský rok pre učiteľov a riaditeľov materských,  základných a stredných škôl. Dotýkajú sa však každého rodiča, ktorý má, alebo bude mať dieťa v MŠ, ZŠ alebo v SŠ. Dočítame sa tam napr. aj to, že jeho dieťaťu sa učiteľ bude môcť venovať ešte menej ako doposiaľ, pretože zriaďovateľ bude mať právo prišupnúť do každej triedy ďalšie tri deti. Pokiaľ naši mocní schvália aj pripravovanú novelu školského zákona, dokáže to narobiť v triedach dobrú paseku. Lebo
  • v materskej škole bude môcť byť v triede až 23 alebo 24 alebo 25 detí (v závislosti od veku),
  • v základnej škole 31 alebo 33 žiakov a
  • na strednej škole až 33 dievčeniec a chlapcov.
Čítajte viac>>