Čerstvo zverejnené Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 Radou pre rozpočtovú zodpovednosť len potvrdilo to, na čo konzistentne upozorňujeme už dlhší čas. Vláda Róberta Fica riadi krajinu spôsobom, ktorý zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií Slovenska. A dodajme, že spôsobuje krajine obrovské ekonomické škody.
A tu už premiérovi nepomôže žiaden politický marketing a spoliehanie na informačnú asymetriu politikov a voličov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vznikla na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti, za ktorý zahlasoval aj (vtedajší opozičný) Smer. A RRZ vznikla rovnako s podporou (teraz už vládneho) Smeru.
V hodnotení rozpočtu na roky 2014 až 2016 (celý materiál nájdete tu) sa okrem iného uvádza: „Návrh rozpočtu na rok 2014 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Je postavený najmä na jednorazových a dočasných opatreniach, ktorých vplyv v strednodobom horizonte pominie a bude potrebné ich nahradiť štrukturálnymi opatreniami (aby sa dosiahlo približne vyrovnané hospodárenie v roku 2017)."
Čítajte viac>>