Európsku úniu môžeme za mnohé chváliť. Jeden veľmi dôležitý cieľ však dodnes nesplnila – a to reálne existujúci jednotný trh tovarov a služieb. Je stále značne fragmentovaný a rozdelený štátnymi hranicami – na škodu všetkých spotrebiteľov a v prospech istých poberateľov nezaslúžených výhod. Uvediem štyri príklady, ktoré určite nie sú ojedinelé.

Čítajte viac>>