Načo slobodný výber, keď úradníci vedia, čo potrebujeme a dokážu sa postarať, aby sme to chceli? Počas vlády jednej strany – tej komunistickej – mohli občania Československej socialistickej republiky vycestovať do zahraničia len na tzv. cestovnú doložku. Bolo to povolenie od štátnych úradov, na ktoré sa čakalo s malou dušičkou a stiahnutým žalúdkom. Nebolo vôbec samozrejmé, že žiadateľovi úradníci vyhoveli.(1) Väčšinou nevyhoveli. Mnohých ešte pred samotným podaním žiadosti kádrovčíci upozornili, nech sa ani nepokúšajú, lebo s takým kádrovým posudkom nemajú nijakú šancu. Takže väčšina Slovákov a Čechov v tom období mohla vycestovať do zahraničia raz za neviemkoľko rokov, ak vôbec. Čítajte viac >>