Jana Žitňanská

podpredsedníčka

Narodená 14. máj 1974
Vzdelanie:
1992 - 1995 Filozofický fakulta UK, Bratislava, Mgr.
1995 – 1996 Centre de formation et de perfectionnement
des journalistes (CFPJ) Paríž, Francúzsko
Zamestnanie:
1993 – 1995 redaktorka vysielania do zahraničia Slovenského rozhlasu
1995 redaktorka a moderátorka televízie VTV
1995 - 1996 redaktorka rádia Radio France - France Inter, France Culture - redaktorka televízie France 3, Marseilles, Francúzsko
1996 - 1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva TV Markíza
1998 redaktorka a moderátorka spravodajstva rádia Twist
1998 - 2000 redaktorka a moderátorka spravodajstva STV
2001 - 2007 členka Rady pre vysielanie a retransmisiu SR
2007 - 2009 vedúca redaktorka zahraničného spravodajstva TV Markíza
2009 - 2010 podpredsedníčka KDH
2012 - nezávislá poslankyňa NR SR Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež a šport (členka)
Jazyky
francúzsky, anglický