Hnutie NOVA podporuje Slovenskú komoru učiteľov a školských odborárov, ktorí žiadajú od nového ministra školstva viac peňazí pre školy a učiteľov. ,,Myslím si, že požiadavka na navýšenie platov učiteľov o 10% je reálna. Deti tvoria 30 percent našej populácie, ale sto percent našej budúcnosti. Otázka je, či chceme mať vzdelaných ľudí a bez motivovaných učiteľov to nejde," povedal predseda hnutia NOVA Daniel Lipšic.

 

Hnutie NOVA už v roku 2012 predložilo riešenie, odkiaľ môže vláda zobrať peniaze na 10% zvýšenie platov učiteľov. Vláda má k dispozícií peniaze z dvoch zdrojov:

 
  • Prvým je reforma štátnej správy ESO, ktorá mala už v roku 2013 priniesť úsporu 50 miliónov eur, v roku 2014 – 150 mil.  a každým rokom sa táto úspora mala zvyšovať.
 
  • Druhým zdrojom je obmedzenie daňových únikov na priemer EÚ. Toto opatrenie by Slovensku prinieslo viac 1,2 mld. eur ročne.

Podľa ekonomického experta hnutia NOVA Marcela Klimeka by požadované navýšenie platov stálo ročne 137 miliónov eur.


,,Ak R. Fico a nový minister školstva chcú reálne zlepšiť stav v rezorte školstva, mali by zvýšiť  platy pre učiteľov a nepedagogických pracovníkov ako aj asistentov učiteľov a vychovávateľov, ako aj navýšiť financie pre školstvo,“ uzavrel Lipšic.