Keď sa blížil predčasný koniec vlády Ivety Radičovej, opozičný líder Robert Fico odkázal vtedajším ministrom, že už nemajú nič nakupovať, iba "svietiť a kúriť". V podobnej situácii je dnes primátor Milan Ftáčnik. Do konca jeho funkčného obdobia zostáva tiež len pár týždňov. Starým odporúčaním predsedu Smeru sa však očividne neriadi. Dôkazom je pochybné "obstarávanie" nákupu elektriny pre organizácie podriadené magistrátu hlavného mesta.

Generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ľubomír Belfi poslal 17. septembra riaditeľovi magistrátu list, v ktorom oznamuje výsledky verejného obstarávania na nákup silovej elektriny pre príspevkové a rozpočtové organizácie hlavného mesta pre rok 2015. Cena údajne vysúťaženej elektriny je 59,188 eur za 1MWh. Organizácie podriadené magistrátu teda budú nakupovať elektrinu v budúcom roku za túto cenu. Sú medzi nimi centrá voľného času, domy seniorov, základné umelecké školy, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum masta Bratislava či Mestská knižnica. Spotreba elektriny všetkých týchto organizácií dohromady sa počíta v miliónoch eur ročne. Nehovoriac o Dopravnom podniku, ktorého ročná spotreba je na úrovni siedmich miliónov.

Práve preto si bratislavskí daňoví poplatníci zaslúžia informáciu, ako sa Dopravný podnik dopracoval k "vysúťaženej" cene 59,188 eur za 1 MWh pre organizácie podriadené bratislavskému magistrátu. Bežne sa totiž v štandardných súťažiach dosahuje cena o zhruba 20 eur nižšia za 1 MWh (stačí si napr. pozrieť správu Transparency International Slovensko o nakupovaní elektriny slovenskými nemocnicami). Lenže dopracovať sa k súťažným podmienkam, k zoznamu uchádzačov a k ich ponuke nie je vôbec jednoduché. Je to prakticky nemožné. Na stránkach Dopravného podniku, Magistrátu hl. mesta a Úradu pre verejné obstarávanie niet ani stopy po takej súťaži. Teda nie sú známi ani uchádzači, ani ich ponuky. Známa je len "vysúťažená" cena.

Pri skutočnej súťaži viacerých dodávateľov mohla Bratislava ušetriť možno až tretinu nákladov na elektrinu. To je viac ako milión eur. Nebolo treba nanovo objaviť Ameriku. Stačilo použiť osvedčené postupy, ktoré sa používajú vo vyspelých krajinách. Potom by centrám voľného času či domom seniorov zostalo viac peňazí na svoju obnovu. Ak ste ich služby niekedy využili, určite budete súhlasiť, že by mali do čoho investovať…

A nie len svietiť a kúriť.

Ing. Marcel Klimek
makroekonóm