Situácia na Ukrajine, bezprostrednom susedovi Slovenska, sa nezlepšuje. Krajina musí čeliť tvrdému nátlaku Ruska, stále sa nevyriešila otázka anexie Krymu. Separatisti, ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou Rusko podporuje, sa snažia o odtrhnutie ďalšieho územia od Ukrajiny. Predovšetkým oni sú preto vinníci veľkého počtu ľudských obetí, ktoré si už tento konflikt vyžiadal, vrátane cestujúcich a posádky zostreleného lietadla malajzijských aerolínií. Rusko, ako jeden z garantov nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, by malo využiť svoj vplyv a ukončiť boj separatistov proti ukrajinskej vláde. Všetky strany konfliktu by mali čo najskôr začať rokovať o normalizácii situácie a vzťahov v tomto regióne. Pre Slovensko je životne dôležité, aby susedilo s mierovou a prosperujúcou Ukrajinou, ktorá má priateľské vzťahy so všetkými svojimi susedmi.Ekonomické sankcie, ktoré Európska únia od 1. augusta uvalila na Ruskú federáciu - štát, čo hrubo porušuje medzinárodné právo, boli spoločným rozhodnutím všetkých vlád členov Únie, vrátane slovenskej. Únia dospela k záveru, že v tejto situácii musia ísť isté ekonomické straty bokom, pretože ide o základné princípy medzinárodného práva a spolunažívania štátov, ohrozené sú hodnoty slobody a demokracie. Domnievame sa preto, že sankcie sú v súčasnosti správnym nástrojom, ako dať vláde RF jasne najavo náš spoločný postoj. Slovensko zažilo už dvakrát diktát sily, v rokoch 1938 a 1968, a preto by sme mali mať pre tento spoločný krok Únie veľké pochopenie. Veľmi nás prekvapuje postoj niektoých členov vlády, a najmä premiéra Fica, ktorého vláda sankcie schválila na druhej strane on osobne ich mnohokrát spochybnil. Takáto dvojtvárnosť nie je prejavom múdrosti a vážne podkopáva dôveryhodnosť Slovenska v európskych i atlantických štuktúrach.


V súvislosti s udalosťami na Ukrajine sa stále dôležitejšími stávajú otázky našej obranyschopnosti v rámci NATO. Tí, ktorí majú silné reči o národno-štátnych záujmoch, uskutočňujú postupnú deštrukciu našich ozbrojených síl a ešte sa tým chvália. Vyčleniť jedno jediné percento z HDP na obranu v dnešnej zhoršenej medzinárodnej situácii, kde Ukrajina je len jedno z viacerých ohrození, je nezodpovedné hazardovanie s našou suverenitou.

Vyzývame preto vládu Roberta Fica, aby sa jednak jasne postavila za sankcie EÚ voči Rusku a aby prehodnotila rozpočet na obranu na rozpočtové obdobie 2015 - 2017 a vyčlenila na ňu prostriedky, ktoré budú adekvátne súčasnej nebezpečnej medzinárodnej situácii.