Jana Žitňanská, ako jediná zo slovenských europoslancov pozýva na návštevu Európskeho parlamentu aj ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Štrasburg vďaka nej navštívili už desiatky ľudí, ktorí každodenne čelia fyzickým či spoločenským bariéram. Tu sa však stretávajú a zhovárajú aj s europoslancami, ktorí sú sami zdravotne postihnutí. Domov sa vracajú pozitívne motivovaní a plní nových skúseností.