Európska únia potrebuje skutočnú ekonomickú a politickú reformu. Zhodli sa na tom predstavitelia štvrtej najpočetnejšej skupiny v Európskom parlamente, Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR). Na jej bruselskom summite sa zúčastnil aj podpredseda hnutia NOVA Jozef Kollár.
 
"Je nepochybne v záujme členských štátov a ich občanov, aby Európska únia bola úspešným projektom. V súčasnosti však čelí enormným výzvam, na ktoré musí dať rýchle odpovede, ak nechce zlyhať. Únia trvalo stráca globálnu konkurencieschopnosť a nedarí sa jej prekonať ani krízu eurozóny" - vyhlásil J. Kollár.
 
Namiesto rastúcej regulácie (iba od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 sme prevzali viac ako 1.200 smerníc a približne 85% právnych predpisov na Slovensku je ovplyvnených európskou legislatívou) je nutné vytvoriť slobodný jednotný trh, na ktorom budú môcť prosperovať predovšetkým malé a stredné podniky, vytvárať tak nové pracovné miesta a nakoniec tým zvyšovať životnú úroveň jej obyvateľov. K tomu sú však potrebné nižšie dane, podpora inovácií a pružný pracovný trh. V súčasnosti ale, naopak, dochádza k „vývozu“ pracovných miest mimo EÚ (Čína, India, Južná Amerika), práve v dôsledku vysokých nákladov preregulovanosti.
 
Šéf britských konzervatívcov, ktorí sú najvplyvnejším členom AECR, premiér David Cameron minulý týždeň na summite povedal: „Sme opozíciou voči tomu, ako funguje EÚ. Chceme zmeniť EÚ. Ale dôležité sú reformy v členských štátoch. Podporujeme jednotný trh a konkurencieschopnejšiu Európu.“
 
Hnutie NOVA rokuje o členstve v Aliancii európskych konzervatívcov a reformistov. AECR totiž verí v Európu slobodných ľudí, slobodných štátov a slobodného trhu. Rovnako ako NOVA a jej kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu.