Nová väčšina podporuje učiteľov v ich požiadavke na navýšenie platov o 10%. Dokonca sme presvedčení, že pokiaľ chceme začať meniť celkovú kvalitu vzdelávania, je potrebné oveľa razantnejšie zvýšenie platov pedagógov, nepedagogických pracovníkov ako aj asistentov učiteľov a vychovávateľov. Len vzdelaná krajina dokáže bojovať s krízou.
 
"Minister Čaplovič svoju funkciu zjavne nezvláda. Aj v samotnom Smere si už uvedomujú, že nominácia Dušana Čaploviča bola chybou. Najlepšie by bolo, keby odstúpil" - skonštatovala 1. podpredsedníčka Novej väčšiny a členka Výboru NR SR pre vzdelanie Jana Žitňanská.
 
V priebehu polroka, čo je vo funkcii ide už o druhý štrajk učiteľov a vzhľadom na neochotu riešiť ich reálne problémy pravdepodobne nie posledný.  Namiesto boja za vyššie ohodnotenie učiteľov, minister vynakladá úsilie v boji proti súkromným a cirkevným školám. Namiesto znižovania byrokracie, ktorá najviac trápi učiteľov minister  bojuje proti gymnáziam.
 
"Vláda sa tvári, že štát nemá peniaze. Veľkopodnikateľom však rozdáva stimuly, ktoré vôbec nepotrebujú. Vzdelanie pre vládu Roberta Fica zjavne nie je prioritou" - povedal predseda Novej väčšiny Daniel Lipšic.
 
Minister vnáša do prostredia závisť, nepokoj, napätie a jeho kroky vyvolávajú sklamanie a rozpaky.
Na jednej strane presadil opatrenia, ktoré povedú k likvidácii centier voľného času, na druhej od nich chce, aby sa postarali o žiakov počas štrajku učiteľov.
 
O neúprimnosti súčasnej vlády svedčí aj fakt, že pôvodne presadzovala 5%-né navýšenie financií do normatívov, nie platov. Až po upozornení učiteľmi, že tento krok nebude znamenať automatické zvýšenie platov o spomínané percentá, prišli ministri s dnešným "kompromisom".