V súvislosti s kauzou nákupu odpočúvacieho systému za vlády I. Radičovej sa objavujú v médiách informácie, ktorých pravdivosť a dôveryhodnosť sa dajú jednoduchým overovaním faktov ľahko vyvrátiť. Jednou z takýchto informácií je tvrdenie blogerky Júlie Mikolášikovej, že členom delegácie Ministerstva vnútra SR na pracovnej návšteve Izraela v októbri 2010 bol aj podnikateľ Miloš Žiak. Zahraničnú pracovnú cestu Daniela Lipšica do Štátu Izrael schválila Vláda SR na svojej schôdzi 20.10.2010. Miloš Žiak sa na tejto návšteve nezúčastnil, o čom svedčia aj materiály, ktoré sa dajú vyžiadať na MV SR na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Za nedôveryhodné možno označiť aj tvrdenie J. Mikolášikovej z 2.9.2014, že o obvinení bývalých pracovníkov MV SR ju informoval zdroj "blízky advokátom obvinených." V čase zverejnenia jej blogu obvinení žiadneho advokáta nemali. 
 
Kauza nákupu odpočúvacieho systému súvisí so snahou MV SR z roku 2010  zamedziť obchodovaniu s odposluchmi, ktorým dochádzalo vďaka zastaranému odpočúvaciemu systému z roku 1997. V kauzách tohto charakteru je preto dvojnásobne dôležité, aby si novinári a blogeri dôkladne preverili každú informáciu. Najmä tie, ktoré sa dajú jednoducho preveriť z verejných zdrojov.