Suma 50 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 01.10.2013
meno darcu: PhDr. Juraj Miškov, trvalé bydlisko: Prešernova 4, 811 02 Bratislava

Suma 5 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 18.12.2013
meno darcu: Ing. Marcel Klimek, trvalé bydlisko: Magurská 5A, 831 01 Bratislava