Suma 50 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 02.07.2013
meno darcu: Ján Germánus, trvalé bydlisko: M. Hrebendu 905, 050 01 Revúca

Suma 30 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 01.08.2013
meno darcu: M-TECH PLUS, s.r.o., sídlo: Vodárenská 28/6006, 080 01 Prešov