Suma: 6 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 16.02.2015
meno darcu: Tomáš Kizak, trvalé bydlisko: Košická 24, 066 01 Humenné