Suma 50 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 11.02.2014
meno darcu: Ing. Jozef Kollár, trvalé bydlisko: Orechová 703, 900 23 Viničné