Suma 10 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 09.01.2013
meno darcu: Pavel Smékal, trvalé bydlisko: Radvanská 17, 811 01 Bratislava

Suma 5 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 14.02.2013
meno darcu: Ing. Karol Borik, trvalé bydlisko: Nábrežná 41, 940 01 Nové Zámky