Suma 10 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 15.11.2012
meno darcu: JUDr. Daniel Lipšic, trvalé bydlisko: Štetinova 1, 811 06 Bratislava

Suma 10 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 04.12.2012
meno darcu: Ing. Martin Barto, trvalé bydlisko: Godrova 1, 811 06 Bratislava

Suma 28 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 12.12.2012
meno darcu: Miroslav Lopata, trvalé bydlisko: Letná 18/11, 945 01 Komárno

Suma 22 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 12.12.2012
meno darcu: Ing. Miroslav Švec, trvalé bydlisko: Dunajské nábrežie 2555/24, 945 01 Komárno