Poslanci NR SR Daniel Lipšic a Jana Žitňanská (Nová väčšina) chcú presadiť zmenu financovania strán. Vo svojom návrhu predložili tri požiadavky:
  • Aby strany viedli všetky svoje dary na jednom účte a aby tieto dary išli len bezhotovostnou formou. Dary do sto eur by nemuseli byť notársky overené, lebo to znemožňuje, aby aj malí darcovia mohli financovať stranu, ktorú chcú podporiť.
  • Aby sa zaviedlo „párovanie“ zdrojov z darov a štátneho príspevku. Navrhujú znížiť príspevok na mandát a činnosť o polovicu, a naviazať štátnu podporu tým, že strany dokážu získať na svoju činnosť z darov a členského minimálne polovicu svojho príjmu. Iba v prípade, že zverejnia darcov, budú mať nárok na príspevok od štátu.
  •  Aby si poslanci kupovali notebooky z paušálnych náhrad, ktoré slúžia práve na nákup prostriedkov alebo na cestovné, čo slúži výkonu mandátu.