Daniel Lipšic

predseda

Narodený 8. júl 1973
Vzdelanie:
1991 – 1996 Právnická fakulta UK, Bratislava, JUDr.
1995 – 1996 University of Minnesota Law School,
Minneapolis, USA (študijný pobyt)
Georgetown University Law Center,
Washington, D.C., USA (študijný pobyt)
   
1998 – 2000 Harvard Law School, Cambridge, USA, LL.M.
Zamestnanie:
1996 – 1997 riaditeľ projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky
1997 – 1998 Vojenská obvodná prokuratúra v Prešove
1998 advokát v Advokátskej kancelárii Valko & Partners
1998 vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR
2002 advokát v Advokátskej kancelárii Valko & Partners
2002 – 2006 minister spravodlivosti Slovenskej republiky a podpredseda vlády SR
2006 – 2010 poslanec NR SR Ústavnoprávny výbor NR SR (člen) Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (člen)
2010 – 2012 minister vnútra Slovenskej republiky
2012 poslanec NR SR (KDH, nezávislý) Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť (člen)
Členstvo:
1991 – 1995 predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)
1997 – 1998 člen Rady expertov Inštitútu konkurzného práva
2000 – 2012 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podpredseda
Rodinný stav:
ženatý, 2 deti
Jazyky
anglický, nemecký, ruský