Bratislavskí mestskí poslanci za hnutie NOVA upozorňujú na ďalšie skutočnosti týkajúce sa koncesnej zmluvy, na základe ktorej sa prenajímajú parkoviská pri Nemocnici Ružinov a Nemocnici sv. Cyrila a Metoda patriace pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Súčasný riaditeľ UNB M. Bždoch vo viacerých svojich vyjadreniach pre médiá tvrdil, že s podpísanou škandalóznou zmluvou nemá nič spoločné. Verejne dostupné informácie ho však usvedčujú z toho, že nehovorí pravdu a tieto jeho tvrdenia sú len umývaním si rúk nad celou kauzou. Radi by sme pripomenuli, že pán M. Bdžoch zastával od roku 2008 funkciu námestníka riaditeľa UNB. Teda počas celej doby vyhlásenia, ale aj vyhodnotenia tendra bol v úzkom vedení Univerzitnej nemocnice. Ešte dôležitejší je fakt, že tender bol ukončený 24.mája 2011 a pán M.Bždoch bol tri dni na to poverený riadiť Univerzitnú nemocnicu a stal sa teda zastupujúcim riaditeľom. Práve v tomto období sa podľa našich informácií začalo iba rokovať o samotnom znení koncesnej zmluvy a tak mal M. Bdžoch dosť času na to, aby vyrokoval podstatne výhodnejšie podmienky, oproti tým, ktoré platia v súčasnosti. ,,Dokonca sme presvedčení, že nič nebránilo tomu, aby sa v tejto fáze rokovaní vôbec s víťazom nedohodol a mohol celý tender zmiasť zo stol," povedala Katarína Augustinič, predsedníčka Krajského koordinačného centra NOVA Bratislavský kraj. Pán M. Bdžoch poverený riadením univerzitnej nemocnice mal tri mesiace na to, aby zvrátil dôsledky tendra. Opätovne pripomíname, že M. Bdžoch viackrát tvrdil, že on s nevýhodnou koncesnou zmluvou nemá nič spoločné. Na základe horeuvedených usvedčujúcich faktov je dôvera v odborné a morálne kvality M. Bdžocha, ktorý je aj súčasným riaditeľom UNB, vážne narušená. Preto vyvstáva ako nanajvýš aktuálna otázka odvolania M. Bdžocha z postu riaditeľa UNB.