SMER sa opäť snaží koncentrovať svoju moc. Dôkazom je novela zákona o obecnom zriadení, ktorá posilňuje kompetencie primátorov a starostov na úkor poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Novela presúva do rúk starostom a primátorom aj právomoc vymenovávať a odvolávať šéfov rozpočtových a príspevkových organizácií obcí. ,,To sú veľmi významné firmy. SMER už pred tromi rokmi výrazne posilnil na úkor poslancov kompetencie starostov a primátorov, teraz ide robiť ešte krok ďalej a výrazne obmedzuje kompetencie priamo volených poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev,“ vyhlásil na brífingu Daniel Lipšic.   Návrh novely nie je v záujme transparentnosti, ani v záujme občanov, ale skôr v záujme straníckych centrál a ich nominantov na poste starostov a primátorov. Aj dnes menujú vedúcich predstaviteľov  týchto organizácií zastupiteľstvá na návrh primátora alebo starostu. Preto podľa predstaviteľov NOVA nie je žiaden dôvod prenášať túto kompetenciu priamo na primátorov. ,,Je to ďalší dôkaz toho, ako sa snaží SMER koncentrovať moc nie do rúk ľudí, ale do rúk politických nominantov,“ dodal Lipšic. ,,Táto vláda by sa mala skôr zamyslieť nad tým, ako pozastaviť  presun kompetencií na mestá a obce bez adekvátneho presunu finančných prostriedkov,“ vyhlásil Ján Paľa, starosta obce Nemcovce. ,,Novela rieši aj znižovanie počtu poslancov s cieľom znížiť finančné prostriedky na mzdy poslancov. Znížiť počet poslancov nie je zlá idea, avšak poslanci majú kompetenciu schvaľovať si mzdy sami pre seba. Prostriedky, ktoré sa použijú na ich mzdy nesúvisia s počtom poslancov, ale s tým, koľko si sami poslanci navrhnú a schvália,“ uzavrel Jozef Mečiar, viceprimátor mesta Šaľa.