Do rýchlo rastúceho zoznamu opatrení, ktorými Smer útočí na zdravotníkov sa chystá pribudnúť ďalší obzvlášť malígny príspevok. Minister Čislák pripravuje legislatívu, ktorá prinesie povinné zverejňovanie peňažných aj nepeňažných príjmov zdravotníkov na Internete. Má sa jednať o príjmy, ktoré lekári,sestry a ďalšie osoby priamo alebo cez tretie osoby získali od držiteľov povolení na výrobu alebo distribúciu liekov. Celý návrh tohto škandalózneho a potenciálne protiústavného návrhu  zverejňujem tu   

 

Prv než prejdem k veci, dovoľte mi uviesť krátky kontext tohto návrhu: 

V istom okamihu, v istých hlavách skrsla myšlienka, že zdravotník je nepriateľ štátu, ktorý cieľavedome sabotuje inak naše dokonale nastavené zdravotníctvo, ktoré manažujú supermanažéri z tej či onej politickej strany a podnikateľskej skupiny. Ak by sa mal zúžiť okruh aktérov, asi by sme sa pohybovali niekde okolo Zajaca, Penty, HPI, Uhliarika a Smeráckych “zdravotníkov” okolo Pašku. Ich spoločný menovateľ je, že na zdravotníctve tak či onak profitujú. Keďže celej spoločnosti je zrejmé, že naše zdravotníctvo nie je veľmi kvalitné a nebodaj by si mohla klásť otázku či celý ten manšaft neposlať .. preč.. je veľmi vítané mať poruke nejakého vinníka problémov a neustále naňho poukazovať. V tomto smere je ideálnym cieľom kto? Zdravotník, jasné. Nepracujú, všetci berú úplatky a indukujú spotrebu (tento výraz fakt “milujem”). Jednoduché riešenie: potopiť. Také milé  kolaterály: tlmí sa rezistencia zdravotníkov, masíruje sa verejná mienka, ktorá tým ľahšie akceptuje ďalšie kšeftovanie, privatizácie, PPP projekty alebo hoci aj príchod lacnejšej pracovnej sily z Ukrajiny. Na všetkom sa dá zarobiť, len na to nesmie ukázať nejaký ten zdravotník, ktorý do toho zvnútra vidí (napríklad taký Dr. Suchánek a pani zdravotná sestra Kovačičová alebo Dr. Pechočiaková). 

 

Späť k návrhu. Oficiálne sa minister Čislák tvári, že chce zabrániť farmafirmám, aby neuplácali lekárov a tí aby neindukovali preskripciu. Určite nemožno veriť zlým jazykom, že je to zástierka na sériu megaškandálov Smeru (viď aj horeuvedneý kontext). Prináša preto riešenie, že všetky príjmy, ktoré čo i len teoreticky môžu mať pôvod u farmaceutickej spoločnosti treba menovite zavesiť na internet. 

 

V čom je tento zákon absolútne neprijateľný?  Toto sú moje argumenty: 

1) Zverejňovanie akýchkoľvek legálnych príjmov na Internete je nebezpečné a je to bezprecedentný zásah štátu do súkromia občanov.

Od januára si bude môcť každý na internete prečítať kedy, za čo a koľko zarobil zdravotník. Nie všetci sú len zvedaví. Niekto môže tieto citlivé údaje zneužiť a pôjde zdravotníka vykradnúť, môže ho vydierať, dehonestovať v médiách, udať, alebo môže využiť údaje v pri pracovných rokovanich alebo styku s úradmi. Nehovoriac o rozvodových konaniach. 

Ktoré iné povolanie má takéto drakonické opatrenia? To je aká sloboda? Aká rovnosť v prístupe štátu? Či takéto špicľovanie štátu čaká postupne aj ostatných? Budeme všetci zverejňovať na internete s kým sme boli na káve a platiť z toho dane. Budeme platiť dane za dobrovoľnícku činnosť, prednášky, charitu? Budeme si môcť prelistovať, koľko zarába náš sused, kolega, obchodný partner? Tak to je iný Orwellovský svet. 

2) Ďalšie z opatrení, ktoré selektívne postihujú iba zdravotníkov.

Tých reštriktívnych, regulačných a zväčša urážlivých opatrení týkajúcich sa výlučne zdravotníkov už je jednoducho príliš. Smeru nestačí posilnenie inštitútu nútenej práce, kriminalizácia pri neposlúchnutí, zdanenie “nepeňažných” príjmov (čítaj každá káva na seminári, ktorého sa zdravotník zúčastní). Smer prichádza s bazukou a to je zverejňovanie legitímnych a legálnych príjmov na internete!  Okrem toho, že je to škandalózne, je to podľa mňa aj protiústavné. 

 

3)  Samotný predpoklad zákona, že “farmafirmy uplácajú lekárov” a tí zbytočne píšu lieky naviac je nepravdivý. 

Kvalitné lieky navyvíjajú ani nevyrábajú štátne firmy alebo vlády. Kvalitné lieky vo vyspelých krajinách vyrábajú farmaceutické spoločnosti. Zrejme to nerobia zle, kedže vieme vyliečiť čoraz viac ochorení, dĺžka aj kvalita života na Západe sa predlžuje a lieky sú bezpečné. Nie je to tak dávno, keď boli lieky zo Švajčiarksa podpultový tovar. Pacienti zomierali, lebo nové a účinné lieky jednoducho neboli. Dnes keď už máme moderné lieky z USA, Japonska, Švajčiarska dostupné, je pochopiteľné že ich pacienti chcú. 

Alebo si niekto myslí, že pacient uprednostní starý lacný liek odniekadiaľ z Bangladeše, ktorý má kopec vedľajších účinkov oproti modernému lieku z Ameriky, ktorý je dvakrát tak účinný a vedľajších účinkov má minimum ? Prečo by to robil? Aby ušetril  štátu alebo zdravotnej poisťovni peniaze? No nie, všetci chceme kvalitné a moderné lieky. Lebo nám zlepšujú život. 

A ako sa zdravotník dozvie, že bol vyvinutý nový liek alebo antidekubitárna pomôcka? Ako sa dozvie aké je optimálne použitie, dávkovanie a podobne?  Ako sa dozvie skúsenosti iných? No predsa na vzdelávacích akciách ako sú kongresy, konferencie, školenia alebo workshopy. Na podujatiach sa zúčastňujú aj biomedicínske spoločnosti. Prenajímajú si výstavné priestory, organizujú satelitné sympóziá, distribuujú svoje odborné alebo marketingové informácie. Tieto príjmy pomáhajú pokryť nie malé výdavky na organizáciu konferencií. 

 

4) Príjmy lekárov od farmaceutických spoločností sú legitímne a neslúžia na “indukciu” spotreby.

Úlohou farmaeutických spoločností je lieky vyvíjať a zabezpečiť, aby sa dostali k pacientovi. Ani jedno ani druhé  nie je možné bez spolupráce s lekármi a ostatnými zdravotníkmi. Lekári sa spolupodieľajú na vývoji liekov v klinických štúdiách a predpisujú ich svojim pacientom, aby im POMOHLI. Nepoznám lekára, ktorý by predpisoval pacientom lieky ak ich nepotrebujú. Ani jedného. OK, píšu sa drahé lieky, ale prečo? Lebo sú dobré, lekári to vedia a pacienti ich chcú. A rovnako by sme mohli hovoriť o ošetrovaní rán, antidekubitárnych pomôckach alebo resuscitačných prístrojoch, s ktorými pracujú iné kategórie zdravotníkov. 

Ak lekár alebo iný zdravotník spolupracuje s farmaceutickou spoločnosťou je legitímne keď za odvedené prácu dostane zaplatené. Klinická štúdia znamená desiatky hodín práce. U každého pacienta sa podrobne sledujú desiatky parametrov pri každej návšteve, realizujú sa dodatočné špeciálne vyšetrenia, dôkladne sa zaznamenáva jeho stav, prípadné vedľajšie účinky, vypĺňajú sa stovky strán sprievodnej dokumentácie. Ak firma organizuje sympózium prednášajúci si musí pripraviť odbornú prednášku, vycestovať a odprednášať. To je tak tiež tak 10-20 hodín vysokokvalifikovanej práce. Toto všetko sú legitímne príjmy, ktoré zdravotník zdaňuje tak ako každý iný. 

Ešte ku kongresom. Áno, biomedicínske spoločnosti včítane farmaceutických sponzorujú účasť zdravotníkov na odborných podujatiach. Pre zdravotníka to znamená, že má možnosť sa zúčastniť na kongrese a niečo sa naučiť. Profituje z toho pacient cez lepšiu starostlivosť. Pre biomedicínsku spoločnosť je to možnosť podporiť rýchlejšiu dissemináciu informácií o ich nových produktoch a inováciách. Keďže tieto sú zväčša lepšie ako tie staré, opäť z ich rozšírenia profituje pacient. V dnešnej dobe sa už podporuje účasť iba na najvýznamnejších odborných podujatiach doma a v zahraničí. Možno kedysi vozili firmy ľudí do Karibiku, ale o tom ja neviem, ja som už nič podobné nezažil. Podpora firmy znamená doprava v economy class, konferenčný poplatok a ubytovanie počas kongresu. Na Slovensku spolu tak 300 euro, V Európe 1500 a v USA (mekka modernej medicíny) 3000 Euro. Lekár si domov donesie vedomosti, tašku odborných publikácií a dve perá. Ak má po odbornom programe chvíľu času, ide sa večer prejsť okolo hotela alebo do centra mesta. Thats it. Osobne v tom nevidím niečo veľmi atraktívne, najmä nie po tých desiatkach kongresov, ktorých som sa zúčastnil alebo ich spoluorganizoval. MImo odborného programu aj tak väčšinou pracujem v hotelovej izbe alebo v lietadle. 

 

Riešenie Čislákovho návrhu

Riešenie je politické, pretože tu sa jedná o filozofiu a priority. Neprijať. V druhom kroku zrušiť obdobné zákony proti zdravotníkom.

Za seba hovorím, že ak budem mať niekedy na to vplyv nebudem váhať ani minútu a všetko zruším. A teraz nehovorím do vetra. Nova pred necelým rokom dávala do parlamentu balík zákonov na zlepšenie postavenia zdravotníkov. Môžete si o tom prečítať krátku novinovú správu tu. Kým Smer výdavky na vzdelávanie začal zdaňovať, Nova navrhovala, aby si zdravotníci naopak mohli o tieto výdavky dane znížiť. Riešením je preto dôkladne zvážiť koho voliť v nasledujúcich voľbách. Aj zdravotníci musia mať v parlamente svoj hlas, inak ich budú naďalej dehonestovať a legislatívne aj exekutívne šikanovať.

Ak by náhodou tento zákon predsa len prešiel, zdravotníci sa zrejme budú musieť opäť raz postaviť na odpor voči arogancii moci. Možno aj nasledovnou absurdnou formou. Ak by mali všetci do bodky plniť literu zákona a ohlasovať nepeňažné prijmy, tak je určite nutné hlásiť aj poskytovanie konzultačných služieb. Napríklad v diskusii poskytne každý zdravotník počas konferencieystavuje aj firma odbornú konzultáciu mnohým kolegom. Sú to krátke odborné rady v dĺžke 3 minúty a hodnote 0,49 euro. Tento nepeňažný príjem by sa mal expresis verbis nahlásiť. Pri 100 tisícoch zdravotníkov, 5 konzultáciách mesačne je to tak spolu pol milíona hlásení v hodnote asi 1,45 eura na jedného zdravotníka. Na daňových úradoch budú mať zrazu záľahu oznámení do bodky spĺňajúcich literu zákona. Obdobne bude zahltená webová stránka dehonestujúca zdravotníkov. Zo sumy 1,45 Euro činí daň 29 centov, to je cena, ktorú iste každý rád zaplatí za znefunkčnenie toho pripravovaného nezmyslu. 

Celý blog MUDr. Tibora Hlavatého nájdete tu: http://blogy.hnonline.sk/tibor-hlavaty/cislak-sa-chysta-prihlasit-fica-do-sutaze-doktorofob-roka