Anna Šmehilová

 

Narodená
1979
Vzdelanie:
1997 - 1998 Filozofická fakulta UKF, Nitra
1998 - 2004 Fakulta sociálnych vied UKF, Nitra, PhDr.
2004 - 2009 Fakulta sociálnych vied UKF, Nitra, PhD.
Zamestnanie:
2001 - 2003 Referentka pre sociálne veci a voľnočasové aktivity, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
2003 -  Riaditeľka Strediska sociálnych služieb, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
2003 - 2008 Asistentka – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
2008 -  Odborná asistentka – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Jazyky
anglický, slovenský posunkový jazyk, medzinárodný posunkový systém