Infozákon sa dá vylepšiť, napríklad vytvorením registrov infožiadostí. Na úradoch sú kdesi v skriniach šanóny, v ktorých sú vytlačené žiadosti, odpovede, zamietnutia, odvolania. Treba to dať na web.Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá má v sebe veľa dobrých nápadov a vylepšení ale aj jedno veľmi slabé miesto. O dobrých a slabých stránkach novely som písal. Infozákon sa dá vylepšiť, napríklad vytvorením registrov infožiadostí.

Stručne: na internete budú všetky infožiadosti, odpovede a zamietnutia aj s vysvetlením. Súčasný stav je taký, že ak niekto požiada o informáciu, musí byť v definovanom čase obslúžený, čo znamená, že informácia mu bude poskytnutá alebo, ak je dôvod informáciu nepodať (napríklad neexistuje), dostane rozhodnutie o zamietnutí. Okrem tohto sa udeje ešte jedna vec. Podľa zákona je každá povinná osoba (tí, čo informácie podávajú) viesť u seba evidenciu infožiadostí. Čiže na všetkých úradoch sú kdesi v skriniach šanóny, v ktorých sú vytlačené žiadosti, odpovede, zamietnutia, odvolania. Toto treba dať na web.

Čítajte viac: