Nové nápady pre úspešnú Európu je projekt podporovaný Alianciou európskych konzervatívcov a reformistov (AECR). Prvej konferencie z tejto série sa v obci Biely Potok v sobotu 17. októbra zúčastnilo 65 účastníkov z celého Slovenska. Kľúčové správy boli predniesli odborníci na ekonómiu, médiá, kreatívny priemysel, zdravotnú politiku, práva zdravotne postihnutých aktivista práv, problematiku školstva a Jana Žitňanská poslanec Európskeho parlamentu zastupujúci AECR. Marcel Klimek, bývalý senior manažér v oblasti bankovníctva so skúsenosťami aj z verejnej sféry prezentoval svoje názory na implementáciu úspešných politík z Nemecka do slovenskej ekonomiky. Viera Leščáková, stredoškolská učiteľka hovorila o mobbingu a bossingu na slovenských školách a prezentovala potrebu posilnenia ochranu učiteľov. PhDr. Anna Šmehilová, PhD. vysvetlila slovenské zákony týkajúce sa osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú dnes prerokúvané v NR SR. Zdôraznila ich možné dopady na osoby so zdravotným postihnutím. Rado Ondrejka, majiteľ reklamnej spoločnosti, predstavil svoje názory na slovenskú budúcnosť tzv. kreatívneho priemyslu. Veľmi zaujímavé myšlienky boli prezentované MUDr. Tiborom Hlavatým, ktorý hovoril o zdravotníckych štatistikách z veľmi populárnej perspektívy. Konferenčné prejavy uzatvoril príhovorom Gábor Grendel, mediálny odborník, ktorý hovoril o rizikách koncentrácie slovenských médií do rúk slovenských finančných skupín.
 
V sobotu 28.11.2015 sa uskutočnilo v Nitre stretnutie expertov na tému Reforma zdravotníctva. Prítomní boli opinion leadri z akademického aj súkromného sektora  z kľúčových regiónov Slovenska ako je Bratislava, Košice, Martin, Ružomberok a ďalšie. Témou stretnutia bola príprava reformných návrhov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Diskutované témy boli reforma nemocníc, reforma poistného systému, cezhraničná zdravotná starostlivosť a medzinárodné porovnania výsledkov zdravotných systémov. Na záver bol schválený a prijatý program pre sériu reforiem, ktoré sa stanú základom volebného programu hnutia NOVA do parlamentných volieb.