Ako matka troch detí rozumiem problémom mladých rodín, a tiež snahám zlepšiť kvalitu vzdelávania detí. Mojou srdcovou záležitosťou je ochrana ľudí so zdravotným postihnutím, dôstojný život seniorov a pomoc pre ľudí, ktorí dnes v našej spoločnosti ťahajú za kratší koniec. Bojovať za nádej na lepšiu budúcnosť, pomáhať tým, ktorí to potrebujú a ochraňovať najslabších je to, čomu verím a čo učím aj svoje deti. Každý si zaslúži, abyže nám lepšie bolo.

Čítajte viac: